Tjänster

Innehållsförteckning

Våra begravningstjänster i Kristianstad

Vår begravningsbyrå i Kristianstad utför allt det arbete som behövs för att begrava din anhörige som gått bort i Kristianstad. Vi kommer att göra allt vi kan för att dina, och den avlidnes, önskemål ska uppfyllas.

Kostnadsfri rådgivning för begravningar i Kristianstad.

Boka personlig och kostnadsfri rådgivning med någon av våra erfarna rådgivare.
Boka gratis rådgivning här

Vi utför begravningar i Kristianstad

De flesta av begravningarna i Kristianstad utförs enligt Svenska Kyrkans ordning. Vi utför dock också borgerliga begravningar samt begravningar enligt andra trossamfunds ordningar.

Juridiska tjänster i samband med begravningar i Kristianstad

Det händer med jämna mellanrum att anhöriga inte kommer överens efter att en släkting gått bort. Skulle sådana situationer inträffa står vi till tjänst med juridiska tjänster i Kristianstad.

Samkväm efter begravningar i Kristianstad

Efter en begravningsceremoni är det ofta fint att ordna ett samkväm där begravningsgästerna träffas för att under mer avspända former prata med varandra och utbyta minnen efter den avlidne. Vi organiserar samkväm för alla anhöriga som önskar.

Övriga tjänster vid begravningar i Kristianstad

Utöver de ovan nämnda tjänsterna vid begravningar i Kristianstad utför vi en mängd andra, som till exempel transporter och beställningar av blommor med mera.

Kyrkor, kapell och begravningsplatser i Kristianstad.

Vi som begravningsentreprenör kan organisera begravningar i kyrkor över hela Kristianstad. Några av de kyrkor vi använder är Heliga Trefaldighets kyrka, Norra Åsums kyrka, Österängs kyrka och Vilans kyrka.

Kyrkogårdar i Kristianstad

Jordsättningar kan ske på flera olika kyrkogårdar i Kristianstad.
Vi arrangerar regelbundet jordsättningar på olika kyrkogårdar i Kristianstad. Några begravningsplatser i Kristianstad är Gamla Begravningsplatsen, Östra Begravningsplatsen, Norra Åsums Kyrkogård, Heliga Trefaldighets Kyrkogård och Rödaleds Begravningsplats.

Author photo
Staffan
Skribent
Staffan är en erfaren journalist och skribent som i många år har arbetat som frilansare. Numera är han ansvarig för innehållet på denna webbplats samt för alla dess artiklar och guider.